Wizyta Biskupa Sawy

4 listopada 1981 roku Parafia Prawosławna w Siemianówce świętowała 25-lecie służby duszpasterskiej Ojca Mikołaja Szebelana. Świętą Liturgię odprawił Jego Ekscelencja Sawa, Biskup Białostocko-Gdański, w asyście kapłanów i dwóch diakonów.

Script logo