Powołanie samodzielnej parafii

Wieś Siemianówka jest położona na skraju Puszczy Białowieskiej. Łeży na 30-tym km od Hajnówki i na 60-tym km od Białegostoku. Wieś została założona przed 1634 r. w dobrach należących do Książąt Massalskich.

Cerkiew prawosławna w Siemianówce wzniesiona w XVIII wieku (brak źródeł, które mogłyby podać dokładną datę) na rzucie zbliżonym do rombu z zaokrąglonymi i nieco wysuniętymi narożami, murowana, tynkowana, jednoprzestrzenna. Dach kryty blachą. Cerkiew prawosławna p.w. Św. Wielkomęczennika Jerzego przez ciekawy plan należy do cennych zabytków sakralnych nielicznie zachowanych na obszarze województwa białostockiego (ówczesnego).

Wcześniej cerkiew - do erygowania samodzielnej parafii 31 sierpnia 1957 r. - należała do parafii prawosławnej w Narewce.

Dnia 10 grudnia 1956 roku Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Makary, Metropolita Warszawski i całej Polski, deleguje księdza Mikołaja Szebelana do pełnienia obowiązków wikariusza do parafii prawosławnej w Narewce, hajnowskiego dekanatu i powiatu, województwa białostockiego, z miejscem zamieszkania w Siemianówce i obsługiwania mieszkańców wyznania prawosławnego we wsiach: Siemianówka, Babia Góra, Tarnopol, Pasieki, Siemieniakowszczyzna i Borowyje.

Ojciec Mikołaj Szebelan po przybyciu do Siemianówki, przez 6 miesięcy mieszkał w prywatnym mieszkaniu, ponieważ cerkiew nie posiadała domu parafialnego, ani też działki pod budowę mieszkania.

Na początku maja 1957 roku zakupiono przy cerkwi działkę o powierzchni 0,15 ha, a następnie kupiono dom mieszkalny o wymiarach 7x4,5 m i przystąpiono w drugiej połowie maja do budowy domu parafialnego.

Samodzielna parafia prawosławna w Siemianówce powstała 31 sierpnia 1957 r., a jej proboszczem został Ojciec Mikołaj Szebelan. Wraz z przybyciem do Siemianówki Ojca Mikołaja Szebelana założono w marcu 1957 r. cmentarz parafialny.

 • Wygląd Cerkwi do 1957 roku

  Wygląd Cerkwi do 1957 roku

 • Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę domu parafialnego

  Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę domu parafialnego

 • Dom Biryckich. To tu ks. Szebelan mieszkał przez 6 miesięcy

  Dom Biryckich. To tu ks. Szebelan mieszkał przez 6 miesięcy

 • Przy budowie domu parafialnego: ks. Mikołaj Szebelan, Starosta cerkiewny Antoni Birycki, Zastępca Starosty Julian Grygorowicz oraz Mikołaj Birycki oraz dziesięcioletni Jan Bajko

  Przy budowie domu parafialnego: ks. Mikołaj Szebelan, Starosta cerkiewny Antoni Birycki, Zastępca Starosty Julian Grygorowicz oraz Mikołaj Birycki oraz dziesięcioletni Jan Bajko

 • Wygląd domu parafialnego

  Wygląd domu parafialnego

 • Wygląd zakupionego domu

  Wygląd zakupionego domu

 • Wygląd zakupionego domu

  Wygląd zakupionego domu

 • Procesja w dzień Św.Jerzego. Z prawej Dziekan Hajnowski ks. Antoni Dziewiatowski, w środku ks. Mikołaj Szebela

  Procesja w dzień Św.Jerzego. Z prawej Dziekan Hajnowski ks. Antoni Dziewiatowski, w środku ks. Mikołaj Szebela

 • Procesja w dzień Św.Jerzego 1958 r.

  Procesja w dzień Św.Jerzego 1958 r.

 • Procesja w dzień Św.Jerzego 1958 r.

  Procesja w dzień Św.Jerzego 1958 r.

 • Procesja w dzień Św.Jerzego 1958 r.

  Procesja w dzień Św.Jerzego 1958 r.

 • Procesja w dzień Św.Jerzego 1958 r.

  Procesja w dzień Św.Jerzego 1958 r.

Script logo