Mitra dla o. Mikołaja

Dekretem z dnia 3 kwietnia 1999 r., na podstawie Uchwały z dnia 30 marca 1999 r. Nr 289 Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, z okazji Święta Paschy, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski oznaczył MITRĄ ks. prot. Mikołaja Szebelana.

Dnia 28 kwietnia 1999 r. w Parafii Prawosławnej w Orli, podczas Św. Liturgii, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, ze słowami "Aksios" (godny, dostojny) założył ks. prot. Mikołajowi Szebelanowi Mitrę.

Script logo