Jurie 1994 roku

Przed świętem parafialnym odnowiono polichromię cerkwi. Dokonali tego Aleksander Tkaczenko i Eugeniusz Własowicz z miasta Kowiel na Ukrainie.

W dzień święta parafialnego 6 maja 1994 roku (23 kwietnia kalendarza juliańskiego) Św. Wielkomęczennika Jerzego, po odnowieniu polichromi, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Bazyli, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski, w asyście duchowieństwa odprawił Św. Liturgię.

Dnia 7 maja 1994 r. na miejscu, gdzie pomordowano w 1941 roku mieszkańców Tarnopola i Łuki, został poświęcony Św. Krzyż i odprawiona została Panichida w obecności proboszcza z Siemianówki Ojca Mikołaja Szebelana i proboszcza z Lewkowa Starego Ojca Leonidasa Jankowskiego. W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy Narewka mgr Mikołaj Pawilcz oraz mieszkańcy pobliskich okolic.

  • Krasna Hrebla. Miejsce mordu hitlerowskiego

    Krasna Hrebla. Miejsce mordu hitlerowskiego

  • Nowa tablica pamiątkowa

    Nowa tablica pamiątkowa

Script logo