Budowa ogrodzenia

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę ogrodzenia kamiennym murem, 28 kwietnia 1976 r. przystąpiono do jego budowy, a zakończono 13 sierpnia 1977 r.

W latach 1979-1981 wykonano mur betonowy stanowiący ogrodzenie cmentarza parafialnego.

  • Budowa ogrodzenia cerkiewnego

    Budowa ogrodzenia cerkiewnego

  • Budowa ogrodzenia cerkiewnego

    Budowa ogrodzenia cerkiewnego

  • Budowa ogrodzenia cerkiewnego

    Budowa ogrodzenia cerkiewnego

Script logo